Reklamacje

Reklamacje dotyczące Towarów

USZKODZONA/REKLAMOWANA BIELIZNA KIEROWANA JEST PRZEZ SKLEP MANGRA DO PRODUCENTA ANITA I TAM PODEJMOWANA JEST DECYZJA W SPRAWIE UZNANIA/LUB NIE REKLAMACJI.

1. MANGRA jako sprzedawca reprezentuje Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady
w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep.anita@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres: MANGRA Stanisławskiego 16/7 51-638 Wrocław, Polska. MANGRA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. MANGRA nie jest producentem towarów.

4. Reklamacje należy odsyłać na adres firmy: MANGRA Stanisławskiego 16/7 51-638 Wrocław, Polska.