Prywatność

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego sklep-anita.pl .
 2. Właścicielem sklepu i równocześnie administratorem danych osobowych jest firma MANGRA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stanisławskiego 16/7.
 3. Czytając, przeglądając czy używając serwisu sklepu lub prenumerując newsletter Klient akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności opisane na poniższej stronie. Każdą osobę korzystającą z serwisu  obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.
 4. Firma MANGRA dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających stronę sklepu internetowego aklep-anita.pl.
 5. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: sklep.anita@wp.pl

1. Sposób zbierania danych

 1. Firma MANGRA zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta w sklepie;
  b) składania zamówienia w sklepie.
 3. W przypadku dokonywania rejestracji konta w sklepie, Klient podaje poniższe dane:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  – kod pocztowy i miejscowość;
  – ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c) imię i nazwisko;
  d) nazwę firmy (jeżeli dotyczy);
  e) numer telefonu.
 4. Podczas rejestracji konta w sklepie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.
 5. W przypadku składania zamówienia w sklep-anita.pl, Klient podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  – kod pocztowy i miejscowość;
  – ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c) imię i nazwisko;
  d) numer telefonu.
 6. W przypadku Przedsiębiorców i potrzeby wystawienia faktury na firmą, wymieniony wyżej zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  a) nazwę firmy Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
 7. Podczas korzystania ze Stron Internetowych sklepu-anita.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

2. Sposób wykorzystywania zebranych danych

 1. W przypadku dokonania rejestracji konta w sklep-anita.pl dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 2. W przypadku dokonania zakupu w sklep-anita.pl, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
  – firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – operatora usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomatów);
  – Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie;

3. Dostęp do danych osobowych i stosowane zabezpieczenia

 1. Dane osobowe zbierane przez MANGRA. za pośrednictwem stron internetowych sklep-anita.pl są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego ma uprawniona osoba w firmie MANGRA.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Sposób wykorzystywania zebranych danych”.
 4. MANGRA zapewnia każdemu Klientowi prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – poprzez stronę sklep-anita.pl(po zalogowaniu się na swoje konto) lub poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail ze sklepem; każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
 5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych poprzez zgłoszenie takiego wniosku w panelu klienta (po zalogowaniu się na swoje konto) lub poprzez kontakt ze sklepem: telefoniczny i e-mail.

Darmowa przesyłka już od 149zł

Sklep internetowy MANGRA
ul. Stanisławskiego 16/7
51-638 Wrocław

  sklep.anita@wp.pl
  690 466 489

ING BANK Śląski
65 1050 1575 1000 0091 3219 1033